Jannis Oy

Tavoitteena laadukkaat rakennuspalvelut ja -ratkaisut, joista voi olla ylpeä

Mihin remontilla pyritään? Mistä syntyy tarve muutokselle? Remontin tai uuden rakentamiselle on aina syy: se ratkaisee jonkin ongelman. Oululaisen rakennus- ja remontointifirman Jannis Oy:n toimitusjohtaja Jani Piippo otti tämän yhdeksi lähtökohdakseen, kun hän perusti yrityksen.

Jannis Oy tulee luomaan rakennus- ja remontointiongelmaan innovatiivisen ja laadukkaan ratkaisun, joka on kestävä ja jota kelpaa esitellä. Laadukkuus nousi keskiöön seuraavana. Koulujen jälkeen Jani Piippo teki töitä monenlaisilla rakennustyömailla ja erilaisissa korjauskohteissa omakotitaloista aina kauppakeskuksiin. Nopea ei aina ollut se laadukkain. Jos rakentajat eivät kiinnittäneet jälkeensä huomiota, ratkaisu ei ollut myöskään halvin. Tähän hän halusi saada muutosta. Hän halusi panostaa työn laatuun ja kehittää ratkaisun, joka palvelee kohdetta parhaiten.

Mitä ratkaisuja Jannis Oy tuottaa?

Jannis Oy tekee remontteja ja korjaustöitä rakentamisen eri osa-alueilla. Kaikki lähtee liikkeelle nimenomaan havaitun ongelman ratkaisusta. Jos kodin wc, keittiötilat tai kylpyhuone kaipaavat muutosta tai modernisointia tai jos yrityksen toimitilat kaipaavat saneerausta, silloin Jannis tulee avuksi. He toteuttavat laadukkaat remonttiratkaisut tilaan kuin tilaan.

Ongelmanratkaisu ei ole vain saman mallin sijoitusta uudelleen ja uudelleen. Laadukkuus syntyy aina yksilöllisyydestä, tilaajan toiveiden huomioinnista ja mahdollisuuksien kartoituksesta. Kun kohteen ongelmaa lähdetään ratkaisemaan, käydään yhdessä tilaajan kanssa läpi monipuolisesti erilaiset vaihtoehdot, joita kohteeseen voidaan soveltaa. Näin saadaan hyvä käsitys siitä, kuinka laajasti tai kuinka suppeasti tyydyttävä muutostyö voidaan tehdä.

Jannis Oy tuottaa yksilöllisiä ilmeitä uudisrakennuksiin ja nykyaikaistaa remontoitavia kohteita. Liikehuoneistojen käyttökartoituksen pohjalta toimitiloista saadaan yrityksen tarpeisiin sopivat.

Miten Jannis Oy toteuttaa laadukkaat ratkaisut?

Laadukkaat ratkaisut syntyvät valintojen ja vaihtoehtojen kautta. Työvälineissä korostetaan kestävyyttä sekä laatua: 1) lopputuloksen vuoksi ja 2) työntekijöiden työnteon mielekkyyden vuoksi. Kohteisiin valituissa materiaaleissa kiinnitetään huomiota niiden kestävyyteen ja mukautuvuuteen. Materiaalivalinnoissa on otettava huomioon niiden sopivuus käyttötarkoitukseensa.

Taitojen ja tietojen kehittäminen ovat myös yksi osa laadukasta jälkeä. Laadukkuudesta kertoo usein myös työntekijöiden työturvallisuus ja sen ylläpito monipuolisesti remontti- ja rakennustöiden eri vaiheissa. Siksi Jannis Oy:n työntekijöitä opastetaan oikeaoppiseen työtapaan koko ajan. Lisäksi tärkeää on myös jatkuva kouluttautuminen ja rakennusalan uusiin innovaatioihin tutustuminen. Jani Piippo haluaa pysyä ajan tasalla maailman menosta. “Usein minulta kysyvät niin asiakkaat kuin rakentajakollegat, mikä olisi sopiva ratkaisu tähän rakennusprojektiin tai miten jonkin remontin voisi tehdä tai mistä tiettyä tuotetta voisi hankkia.”


Missä Jani Piipon, Jannis Oy:n toimitusjohtajan, usein tapaa?

Harmaan pakettiauton vilahdukset työmaiden pihoissa ovat tuttuja Jannis Oy:n työntekijöille. Toimitusjohtajan päivittäiseen tapaan kuuluu kiertää läpi eri työmaat ja tarkastaa työn eteneminen niissä. Lisäksi Jani tekee tarvittaessa suunnitelmia etenemisen suhteen, jos eteen on ilmaantunut ongelmia tai viivästyksiä. Mikään työmaa ei koskaan ole ongelmaton. Pakettiauton uumenista jokainen työmaa saa tarvittaessa myös lisätarvikkeita ja työkaluja. 

Työmaakiertojen yhteydessä voidaan poiketa myös tekemään asiakashankintaa. Jani Piippo on myös ammattilainen itsekin, joka tekee ajoittain käytännön rakennustöitä urakkakohteissaan. Jalkoja pöydälle Jani ei varsinaisesti koskaan nosta, vaan toimistotyöt saattavat jatkua pitkälle iltaan. Joskus illalle mahtuu myös asiakastapaamisia. 

Voisi siis kiteyttää, että siellä Jannis, missä Janikin. “Sano Jannis vain.”